Loading…

Frank Sportmassage

Sportmasseur met specialisatie blessurepreventie

Sportmassage

Sportmassage wordt in basis uitgeoefend op personen zonder lichamelijke klachten. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is sportmassage zeker niet alleen geschikt voor de sportende mens. In mijn praktijk zie en behandel ik veel meer cliënten met beroepsgerelateerde klachten. De samenwerking tussen de fysiotherapeut en de sportzorgmasseur, zie ik in mijn praktijk steeds meer vorm krijgen. Het is zo mooi om als je twijfelt of even wilt sparren, je contact kunt zoeken met je vaste fysiotherapeut. Daarnaast, tijdens diverse momenten binnen het Nederlands Genootschap van Sportmassage en dan specifiek afdeling Gelderland en mijn collega’s in de buurt, is er veel uitwisseling van praktische kennis en behandelmogelijkheden.

Een goed uitgevoerde sportmassage stimuleert de doorbloeding en de afvoer van afvalstoffen uit ons lichaam, het maakt de spieren soepel en heeft een ontspannende werking. De sportmassage kan ook een mooi relaxed moment zijn, om de waan van de dag even te ontvluchten. Als je dat wilt, geef dat dan duidelijk aan. De reden is, dat een sportmassage nogal eens als zeer pittig ervaren wordt. Dat is eigenlijk redelijk normaal. Als de sportmassage uitgevoerd wordt als een iets minder intensieve massage, is het een perfecte behandeling om te relaxen en toch de doorbloeding te optimaliseren en afvalstoffen te verwijderen.

Sportmassage zorgt ervoor dat vermoeidheidsverschijnselen, die het direct gevolg zijn van lichamelijke inspanning (sport, werk, stress), verminderen en brengt de soepelheid in de spieren terug. De afvalstoffen die zich in de spieren hebben opgehoopt veroorzaken pijn of kramp. Door de spieren intensief te masseren, wordt de stofwisseling positief beïnvloed en herstellen de spieren sneller en draagt het bij tot een meer effectieve en een betere (sport)-prestatie.

Training en het leveren van sportieve prestaties zijn een constante belasting voor het lichaam. Massage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen. Naarmate de trainingen/wedstrijden frequenter worden zal de noodzaak tot massage toenemen, omdat het lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen. Sportmassage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen.

SCAS Sportzorgmasseur

De sportzorgketen in Nederland wordt gevormd door de sportarts, de sportfysiotherapeut en de sportzorgmasser. Hun gezamenlijke doel is sporters te adviseren, begeleiden en behandelen tijdens het uitvoeren van hun sportieve activiteiten. Door onderling overleg en samenwerking binnen de keten, snelle en adequate doorverwijzing, is het plan om sporters te begeleiden naar door hen zelf gestelde doelen. Deze kunnen voor elke sporter op een ander vlak liggen. Elke discipline in de keten werkt binnen zijn eigen deskundigheidsniveau. De professionals zijn allemaal gecertificeerd binnen SCAS.

Blessurepreventie

De definitie voor blessurepreventie is het totaal aan maatregelen die je kunt nemen om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Het gezonde lichaam gezond houden!

Het is belangrijk de endogene (persoonsgebonden) factoren en exogene (omgevingsgebonden) factoren op elkaar af te stemmen. De verhouding van belasting en belastbaarheid moet zodanig zijn dat deze in evenwicht is. Blessurepreventie is er op gericht dit te bereiken/handhaven.

Blessures kunnen acuut ontstaan, maar kunnen ook geleidelijk ontstaan. Er zijn verschillende gradaties aan te geven bij preventie.

  • Primaire preventie: voorkomen van het ontstaan van een blessure.
  • Secundaire preventie: doorzetten van een blessure voorkomen.
  • Tertiaire preventie: verergering van een blessure voorkomen.
NGS branche- en examenorganisatie